Ortaokul

Yeni Nesil Matematik Öğretimi

Analitik düşünme becerisi kazanırlar!

Lise çok yakında! Okuduğunu anlama becerilerine hakim olunmalı ve öğrencinin okuma hızı dakikada 200 kelime civarında olmalıdır. Harika bir okuyucu, şimdi ve gelecekte başarılı bir öğrencinin temelidir! Bu matematik için kritik bir zamandır; temel matematikten yeni nesil matematik sorularına geçiş öğrencinin sorumluluğundadır. Temel matematikten yeni nesil matematik sorularına geçiş öğrenciler için kritik bir zamandır.

Kesirlerin, ondalık sayıların, oranların, orantıların, yüzdelerin, tam sayıların, sayıların, sözlü problemlerin, geometrik şekillerin ve denklemlerin sağlam bir şekilde anlaşılması şarttır! Lise matematiğindeki başarısızlığın en yaygın nedeni cebir öncesi becerilerin zayıf olmasıdır.

Artık bir öğrenci yazmanın temelleri konusunda hatırı sayılır bir pratiğe sahip olmuş ve daha ileri düzey yaratıcı yazmayla tanışmıştır . Her öğrenci, anlamasını daha mantık-muhakeme soru stilleriyle genişletebilmeli ve doğru yönlendirilme ile kendisine uygun soru bankaları çözmesi gerekmektedir. LGS-TYT-AYT hatta ALES gibi sınavlarda okuduğunu anlamayı başarılı bir beceri seti haline getirir!

Ortaokulda genellikle LGS’ ye hazırlanan öğrencilerle çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıya ulaşmalarına ve üniversiteye giriş yolunda çalışmalarına yardımcı olmak için YAPAY ZEKA destekli Kişiye Özel Test Kitabıyla sınavlara nokta atışlı hazırlık da yapıyoruz.